Kapcsolat

BIND & BERY Kft.

Cím: 9700 Szombathely,
Viktória utca 7. B. ép. 2. em. 20.
Telefon:
+36706302712
+36303885862
E-mail:
bindandbery@bindandbery.hu
További információk

Kapcsolat:

 

Bindics Norbert 
E-mail: bindandbery@bindandbery.hu
Tel.:+36 70 630 2712

 

Béry Péter
E-mail: bindandbery@bindandbery.hu
Tel.: +36 30 388 5862

 

FACEBOOK: www.facebook.com/bindandbery

INSTAGRAM: www.instagram.com/bindandbery

 

BIND & BERY Korlátolt Felelősségű Társaság,
9700 Szombathely, Viktória u. 7/B.
Adószám: 26247045-2-18Rólunk mondták


Kondics Judit óvodavezető – óvodapedagógus:

 

A játék már az első pillanatban magára vonta a gyermekek figyelmét, mivel nagyméretű, színes, érdekes alakzatú, puha tapintású építőkockákból áll. Nagy érdeklődéssel figyelték az ismerkedés alkalmával, hogy mit is lehet ebből építeni, nagy élvezettel rombolták le, és kezdték közösen újraépíteni.

A gyermekeket látva a játék remek lehetőséget nyújtott a kooperációra, a logikai gondolkodásra, a közös problémamegoldás gyakorlására. Rávezeti a gyermekeket az együttjátszás – alkotás örömére, a csapatmunka fontosságára. Fejleszti térlátásukat, rész – egész viszony alakítását, az egymásra figyelést, türelmüket, fantáziájukat. Az elkészült várat, házat szerepjátékhoz továbbfejlesztették, fantáziájukkal újabb és újabb lehetőséget és funkciót találtak ki.

Bármelyik korcsoportnak ajánlható, nyilván a kisebbek segítséggel, míg a nagyobb gyermekek akár teljesen egyedül is képesek összeépíteni.

 

 

Dervalics Anita óvodapedagógus – fejlesztőpedagógus:

 

A képességfejlesztés alapja és elsődleges lépése a mozgás, főként a kúszás, mászás. Az idegrendszer érését a nagymozgások alapozzák meg és segítik elő. Ez mind kihat az írás-olvasás elsajátításához szükséges képességekre. A névutók a téri tájékozódás a rész-egész viszonyának ismerete és a sorrendiség szintén fontos a sikeres iskolakezdéshez. Ez a remek játék nagymozgásokkal, játékosan, vidáman fejleszti ezeket a területeket, hiszen így gyakorolhatják az irányokat, a névutókat miközben kúsznak, másznak, és ha már kialakították a kiskuckójukat, szerepjátékokat játszhatnak. Minden gyermek örömét lelheti benne!

 

 

Takács Nóra - óvodavezető - Konduktív Pető Módszertan: Gyógypedagógiai szempontú értékelés:

 

A szivacselemekből összeépíthető kisházban/-zal való játékot a csoportunkba járó értelmileg akadályozott, autista, látássérült, hiperaktív kisgyermekek legtöbbje élvezte. Örömmel bújtak be, ki, berakták, kidöntötték az ajtókat, ablakokat, majd újra be, ki. Mindezen tevékenységek közben számos készség fejlesztésére nyílt mód.

A teljesség igénye nélkül felsorolnék néhány területet:

- nagy- és finommozgások,
- szem-kéz-láb koordináció,
- egyensúlyérzék,
- vizuális,taktilis percepció,
- térérzékelés,
- testvázlat,
- kognitív területek (logika, figyelem, emlékezet, rész-egész, ok-okozat felismerése stb.),
- együttműködési készség, társas viselkedés.

Tehát rendkívül hasznos lenne óvodásaink számára, ha a csoportokban állandóan állna egy ilyen házikó.
Köszönjük a lehetőséget a kipróbálásra!

Konduktív pedagógiai szempontú értékelés:

• Játékra ösztönző, figyelmet, mozgást fejlesztő, ötletes elgondolás. • A vár kialakítása ötletes.
• Biztonságos, kuckós, szerették a játékot a gyerekek.

 

 

Balassáné Nagy Andrea
Szombathelyi Donászy Magda Óvoda - óvodavezető
:

 

Óvodánk szakmai tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a gyermekek komplex mozgásfejlesztésére. Kiemelt célunk és feladatunk a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése és a különféle mozgásformák megszerettetése.

Az egészséges életmód kialakításában a rendszeres mozgással az egész testet fejlesztjük, a test koordinációját növeljük, és a mozgástapasztalatokat bővítjük. A különböző mozgásfejlesztő eszközökkel játékosan tudjuk fejleszteni a gyermekek mozgását.

Nagy öröm volt számunkra, hogy a BIND & BERY KFT. lehetőséget adott az általuk kifejlesztett mozgásfejlesztő eszköz kipróbálására. Óvodásaink nagy örömmel építettek a különböző méretű szivacskockákból, élvezték a konstruálás lehetőségét. Az összeépítés változatos, fokozatosan nehezedő feladatok elé állította a gyerekeket, mely során, játékos módon fejlődtek értelmi, szociális képességeik.

A szivacsépítő játékfejlesztési lehetőségei:

- nagymozgások fejlesztése
- téri tájékozódás fejlesztése
- szerialitás fejlesztése
- vizuális analízis-szintézis fejlesztése
- Gestalt látás fejlesztése
- figyelem fejlesztése
- alak- és formaállandóság fejlesztése
- szem-kéz koordináció fejlesztése
- finommotorika fejlesztése
- probléma megoldó készség fejlesztése
- csoport kohézió fejlesztése
Az eszköz mikrocsoportos alkalmazása számtalan fejlesztési lehetőséget ad a gyermekek játékos fejlesztéséhez. Jó lenne, ha napi rendszerességgel alkalmazhatnánk gyermekcsoportjainkban.

 

 

Halász Judit óvodapedagógus – Wiener Kinderfreunde, Bécs

 

Színes és csábít a lerombolásra, majd azonnal az újbóli megépítésre,
ez pedig már mentális és mozgásos erőfeszítést is kíván. Egy igazi
kihívás, hisz tervezni, szervezni, összedolgozni kell. Ami nekem
különösen tetszik, hogy „sosincs kész”. Mindig lehet alakítani,
továbbgondolni, hisz rengeteg megoldása van és mindegyik megoldás
„jó”. Igazi „én csinálom öröme” játék.

 

Andor Péter főanimátor – Club Tihany

 

A Bind & Bery készségfejlesztő építőjátékokkal nekünk,
animátoroknak tényleg egyszerű a ránk bízott családok számára
szórakoztató feladatokat adni.


 

Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda nevelői közössége
 

Az építőjáték színes külsejével, érdekes alakzataival, azonnal felkeltette a
gyerekek érdeklődését. Már első használatkor nagyon tetszett nekik, főleg az
eszközök puhasága és a gyermeki méretarány.
Szívesen, egymást segítve építettek, próbálkoztak, ötleteltek, melyet az építő
elemek rögzítését szolgáló tépőzáras megoldás teljes mértékben támogatott.
Nagy sikert aratott az első vár, az első házikó megépítése, használatba vétele. A
közös játék, alkotás öröme, az együttgondolkodás, az egymás iránti
segítségnyújtás, a logikus magyarázatok és következtetések áthatották az egész
tevékenységet.
Óvodapedagógusként sok szempontból hasznosnak, és igazán jónak találjuk ezt
a játékot, mert nagyon jó készségfejlesztő játék.
Fejleszti:
- A szociális készségeket, ezen belül:
* az együttműködési készséget,
* a társas /szociális/ kapcsolatokat,
* türelmet,
* egymásra való odafigyelést.
- Gondolkodási képességeket:
* figyelmet,
* megfigyelő készséget
* képzeletet, fantáziát
* problémamegoldó képességet
* matematikai képességeket, (rész-egész, ok-okozati összefüggések
felismerését
* logikai gondolkodást.
- Téri tájékozódást.
- Szem-kéz, szem-láb koordinációt.
- Nagy és finom mozgásokat.
Az elkészült remekművek hosszas együttjátszásra késztetik a gyerekeket.
Érdekessége, ha már megunták átformázzák, és újra kezdődhet, „új helyszínen”
a játék. Nagyszerű, hogy puha, rá lehet feküdni, ugrani, akár be lehet dönteni.
Szívesen bujkálnak benne. Nagyon ötletesen használják építő-konstruáló játék,
szerep játék, szabály játék, gyakorló játék során is. Minden apróság örömét leli
benne. A nagyok már önállóan a kicsik még segítséggel, de nagy lelkesedéssel,
örömmel használják ezt a játékeszközt.
A játék nem csak esztétikus, hanem az egészség megőrzést is messzemenőkig
elősegíti a huzat lemoshatóságával, fertőtleníthetőségével, tisztán
tarthatóságával, ami előnyt jelen egyéb, nem kellően tisztítható, fertőtleníthető
játékokkal szemben.

 

 
Vissza az előző oldalra!
BIND & BERY Kft. - MagyarBIND & BERY Kft. - AngolBIND & BERY Kft. - Német